Fiğ Balyası

Fiğ Balyası. Fiğler iyi bir hayvan yemi bitkisidirler. Bünyelerinde yüksek oranda (%20-24) protein içerirler.

Fiğ otu nerelerde kullanılır? Kullanım amaçlarına göre yeşil yem, kuru ot, silo yemi ve tane yem + saman (kes) olarak faydalanılabilir. Yüksek besleme değerine haiz olan fiğ otu geç biçilirse hamile hayvanlarda yavru atmalarına, süt hayvanlarında sütün acılaşmasına niçin olabilir. Fiğlerden kışlık ara ürün olarak yararlanmanın yanında, yeşil gübre bitkisi olarak da yararlanılabilir. Bir ton yeşil fiğ otu dekara 8-10 kilogram azotu toprağa geçirmektedir.

Fiğ Balyası İçin Otunun Yetişmesi için İklim ve Toprak Koşulları – Yerli fiğ ne vakit ekilir?

Fiğ türleri içinde soğuğa en dayanıklı olanlar tüylü fiğ ve Macar fiğidir. Hemen sonra adi fiğ ve burçak gelir ki, bu bitkiler de –120C’ye kadar dayanabilmektedirler. Genel olarak fiğler, su tutma kapasitesi iyi, orta ve ağır bünyeli topraklarla, fazla kum içermeyen düzgüsel kireçli topraklarda yetiştirilebilirler.

Fiğ İçin Toprak Hazırlığı ve Ekimi

Fiğ tohumları büyük oluğundan (1000-Tane Ağırlığı: 40-300 gram) tohum yatağı hazırlığı bakımından oldukca kırılgan değildir. Tarlanın yabancı bitkilerden arındırılmış olması kafi sayılabilir. Kışı ılıman ve yağışlı geçen bölgelerde sonbaharda, sert geçen bölgelerde ise ilkbaharda ekim yapılmalıdır. Ekimler serpme yada sıraya olabilir. Serpme ekimlerde dekara 15 kilogram’a kadar çıkabilen tohumluk miktarı, 20 santimetre sıra aralığı ile meydana getirilen ekimlerde 8-10 kilogram’a kadar düşebilir. Ekim derinliği 3-4 santimetre olmalıdır. Tane üretimi amaçlandığında dekara 6- 8 kilogram tohumluk sulu koşullarda 40 santimetre, kurak koşullarda 60 santimetre’lik sıralara ekilmelidir. Kullanılacak tohumluk iri, kırıksız, taze ve minimum %90 çimlenme gücü ile %98 safiyete haiz olmalıdır.

Fiğ Sulama ve Gübreleme Iyi mi Yapılır? Fiğ bitkisine hangi gübre atılır?

Kışlık olarak meydana getirilen ekimlerde sulama gereksizken, yazlık ekimlerde olanaklar elveriyorsa çiçeklenme öncesi 1-2 kez sulanması özellikle tane verimini arttırmaktadır. Baklagil yembitkisi olan fiğlere gübre verilmeyebilir, sadece ekimden önce dekara 12-13 kilogram Triple Süper Fosfat ve gerekiyorsa 16-20 kilogram potasyum sülfat gübresi verilmesi durumunda gerek ot ve gerekse tane verimi artmaktadır.

Fiğ Balyası için ve Tane Hasadı

Ot için hasadı

Fiğ otu yeşil yem olarak değerlendirilecekse çiçeklenme ortası döneminde, kuru ot olarak değerlendirilecekse alt baklaların görülmeye başladığı dönemde biçilmesi uygundur. Elverişli koşullarda 2,5-3 ton/da yeşil ot ya da 300- 800 kilogram/da kuru ot elde edilebilir.

Fiğ balyası kaç para?

Fiğ balyası tutarları 14-22 TL arası satılmaktadır.

Tane için (hasat):

Özellikle adi fiğde bakla çatlaması ile tohum kaybı görüldüğünden en uygun biçim zamanı alt baklaların kahverengileşip, tam olgunlaştıkları dönemdir. Hasat makinayla yapılacaksa günün sıcak saatleri, elle yapılacaksa serin saatleri seçilmelidir. Adi fiğ, tüylü fiğ ve macar fiğinde yaklaşık 100-150 kilogram/da olan tane verimi koca fiğde 300 kilogram/da’a kadar çıkabilmektedir.

Fiğ Balyası Fiyatları
Fiğ Balyası Tutarları

FİĞ ve  TAHIL KARIŞIMLARI 

Özellikle adi fiğ ve tüylü fiğ, tarımsal özelliği olan arpa ve yulaf şeklinde tahıllarla karışık olarak ekilebilir. Bu tür uygulamaların yararı özetlemek gerekirse şöyle özetlenebilir:

Dik gelişen tahıl, yatık gelişen fiğe destek olur. Karışımın verimi ve hayvanlara verilen kaba yemde protein ile karbonhidratların tüketilmesi olanağı teksel=yalın ekime oranla daha yüksek olmakta, ek olarak elde edilmiş ürün silaj yapımına daha pozitif hale gelmektedir. Toprak erozyonunu azaltmaktadır.

Dekara 8-10 kilogram fiğ + 4-5 kilogram arpa yada yulaf tohumluğu kullanılması en iyi sonucu vermektedir. Karışımların hasadı fiğde %15-25 oranında çiçeklenme görüldüğünde yapılmalıdır. Uygun koşullarda yeşil ot verimi dekara 3,5-5 tona kadar çıkabilmektedir. Karışımlar, yeşil ot yada kuru ot olarak değerlendirilmesinin yanısıra silaj da yapılabilmektedir.

Özellikle her yıl üst üste pamuk ekim şekli uygulamasında Kasım ayından Nisan ayı ortasına kadar 5-6 ay boş kalan ekim alanlarının bu yoldan üretime iştirak etmesi durumunda, özellikle kaliteli kaba yem açığının kapatılmasında büyük katkılar sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir