Fiğ Balyası

Fiğ Balyası. Fiğler iyi bir hayvan yemi bitkisidirler. Bünyelerinde yüksek oranda (%20-24) protein içerirler.

Fiğ otu nerelerde kullanılır? Kullanım amaçlarına göre yeşil yem, kuru ot, silo yemi ve tane yem + saman (kes) olarak faydalanılabilir. Yüksek besleme değerine haiz olan fiğ otu geç biçilirse hamile hayvanlarda yavru atmalarına, süt hayvanlarında sütün acılaşmasına niçin olabilir. Fiğlerden kışlık ara ürün olarak yararlanmanın yanında, yeşil gübre bitkisi olarak da yararlanılabilir. Bir ton yeşil fiğ otu dekara 8-10 kilogram azotu toprağa geçirmektedir.

Fiğ Balyası İçin Otunun Yetişmesi için İklim ve Toprak Koşulları – Yerli fiğ ne vakit ekilir?

Fiğ türleri içinde soğuğa en dayanıklı olanlar tüylü fiğ ve Macar fiğidir. Hemen sonra adi fiğ ve burçak gelir ki, bu bitkiler de –120C’ye kadar dayanabilmektedirler. Genel olarak fiğler, su tutma kapasitesi iyi, orta ve ağır bünyeli topraklarla, fazla kum içermeyen düzgüsel kireçli topraklarda yetiştirilebilirler.

Fiğ İçin Toprak Hazırlığı ve Ekimi

Fiğ tohumları büyük oluğundan (1000-Tane Ağırlığı: 40-300 gram) tohum yatağı hazırlığı bakımından oldukca kırılgan değildir. Tarlanın yabancı bitkilerden arındırılmış olması kafi sayılabilir. Kışı ılıman ve yağışlı geçen bölgelerde sonbaharda, sert geçen bölgelerde ise ilkbaharda ekim yapılmalıdır. Ekimler serpme yada sıraya olabilir. Serpme ekimlerde dekara 15 kilogram’a kadar çıkabilen tohumluk miktarı, 20 santimetre sıra aralığı ile meydana getirilen ekimlerde 8-10 kilogram’a kadar düşebilir. Ekim derinliği 3-4 santimetre olmalıdır. Tane üretimi amaçlandığında dekara 6- 8 kilogram tohumluk sulu koşullarda 40 santimetre, kurak koşullarda 60 santimetre’lik sıralara ekilmelidir. Kullanılacak tohumluk iri, kırıksız, taze ve minimum %90 çimlenme gücü ile %98 safiyete haiz olmalıdır.

Fiğ Sulama ve Gübreleme Iyi mi Yapılır? Fiğ bitkisine hangi gübre atılır?

Kışlık olarak meydana getirilen ekimlerde sulama gereksizken, yazlık ekimlerde olanaklar elveriyorsa çiçeklenme öncesi 1-2 kez sulanması özellikle tane verimini arttırmaktadır. Baklagil yembitkisi olan fiğlere gübre verilmeyebilir, sadece ekimden önce dekara 12-13 kilogram Triple Süper Fosfat ve gerekiyorsa 16-20 kilogram potasyum sülfat gübresi verilmesi durumunda gerek ot ve gerekse tane verimi artmaktadır.

Fiğ Balyası için ve Tane Hasadı

Ot için hasadı

Fiğ otu yeşil yem olarak değerlendirilecekse çiçeklenme ortası döneminde, kuru ot olarak değerlendirilecekse alt baklaların görülmeye başladığı dönemde biçilmesi uygundur. Elverişli koşullarda 2,5-3 ton/da yeşil ot ya da 300- 800 kilogram/da kuru ot elde edilebilir.

Fiğ balyası kaç para?

Fiğ balyası tutarları 14-22 TL arası satılmaktadır.

Tane için (hasat):

Özellikle adi fiğde bakla çatlaması ile tohum kaybı görüldüğünden en uygun biçim zamanı alt baklaların kahverengileşip, tam olgunlaştıkları dönemdir. Hasat makinayla yapılacaksa günün sıcak saatleri, elle yapılacaksa serin saatleri seçilmelidir. Adi fiğ, tüylü fiğ ve macar fiğinde yaklaşık 100-150 kilogram/da olan tane verimi koca fiğde 300 kilogram/da’a kadar çıkabilmektedir.

Fiğ Balyası Fiyatları
Fiğ Balyası Tutarları

FİĞ ve  TAHIL KARIŞIMLARI 

Özellikle adi fiğ ve tüylü fiğ, tarımsal özelliği olan arpa ve yulaf şeklinde tahıllarla karışık olarak ekilebilir. Bu tür uygulamaların yararı özetlemek gerekirse şöyle özetlenebilir:

Dik gelişen tahıl, yatık gelişen fiğe destek olur. Karışımın verimi ve hayvanlara verilen kaba yemde protein ile karbonhidratların tüketilmesi olanağı teksel=yalın ekime oranla daha yüksek olmakta, ek olarak elde edilmiş ürün silaj yapımına daha pozitif hale gelmektedir. Toprak erozyonunu azaltmaktadır.

Dekara 8-10 kilogram fiğ + 4-5 kilogram arpa yada yulaf tohumluğu kullanılması en iyi sonucu vermektedir. Karışımların hasadı fiğde %15-25 oranında çiçeklenme görüldüğünde yapılmalıdır. Uygun koşullarda yeşil ot verimi dekara 3,5-5 tona kadar çıkabilmektedir. Karışımlar, yeşil ot yada kuru ot olarak değerlendirilmesinin yanısıra silaj da yapılabilmektedir.

Özellikle her yıl üst üste pamuk ekim şekli uygulamasında Kasım ayından Nisan ayı ortasına kadar 5-6 ay boş kalan ekim alanlarının bu yoldan üretime iştirak etmesi durumunda, özellikle kaliteli kaba yem açığının kapatılmasında büyük katkılar sağlanacaktır.


Fiğ Balyası: Besin Değeri Yüksek, Lezzeti Bol Bir Alternatif Fiğ balyası son dönemde sağlıklı beslenme trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Hem lezzeti hem de besin değeri yüksek olan bu tarif, özellikle vejetaryenler ve veganlar için ideal bir protein kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yazımızda, fiğ balyasının ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve farklı kullanım alanlarını ele alacak; ayrıca besin değeri, saklama yöntemleri, ilgili sorular ve hatta yapılan tarifler hakkında bilgi vereceğiz. Fiğ balyasının sağladığı faydaları keşfetmeye hazır olun!

Fiğ Balyası Nedir?

Fiğ balyası, tarım sektöründe önemli bir yere sahip olan bir üretim ürünüdür. Fiğ bitkisinin iyice kurutulması ve preslenmesiyle elde edilen bir balyadır. Fiğ balyaları, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere saklanır ve taşınır.

Fiğ balyasının yapımı oldukça özen gerektiren bir süreçtir. Öncelikle hasat zamanı doğru şekilde belirlenmeli ve fiğ bitkisi iyice kurutulmalıdır. Kurutma işlemi için güneşli ve rüzgarlı bir gün seçmek önemlidir. Kuruttuktan sonra fiğ bitkisi preslenir ve sıkı bir şekilde balya haline getirilir. Bu işlem özel makinelerle yapılabilir ya da el ile balyalar oluşturulabilir.

Fiğ balyasının kullanım alanları oldukça geniştir. Öncelikle, hayvancılık sektöründe sıklıkla kullanılan bir yem maddesidir. Fiğ balyası, hayvanların ihtiyaç duyduğu protein, vitamin ve mineralleri sağlar. Aynı zamanda fiğ balyası, biyoenerji üretimi için de kullanılabilir. Biyogaz üretimi için ideal bir hammaddedir ve enerji üretiminde kullanılan hayvan atıklarının yanı sıra ekonomik bir seçenektir.

 • Fığ balyası saklama yöntemleri:
 • – Fiğ balyaları, kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır.
 • – Balyalar istiflenirken alt ve üst balyaların sıkıca yerleştirilmesi gerekir.
 • – Nemden korumak için balyalar uygun bir şekilde örtülmeli veya kapalı bir alanda saklanmalıdır.
Besin Değeri Miktar
Protein 20g
Karbonhidrat 60g
Lif 10g
Vitamin A 2mg
Vitamin C 0.5mg
Kalsiyum 100mg

Fiğ Balyası Nasıl Yapılır?

Fiğ balyası, hayvan yemi olarak kullanılan ve hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenmesi için önemli bir role sahip olan bir yem türüdür. Fiğ bitkisinin özellikle sapları ve yaprakları kullanılarak hazırlanan bu balyalar, hayvanların protein ihtiyacını karşılamada etkili bir seçenek oluşturur. Peki, fiğ balyası nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir?

Fiğ balyasının yapımı oldukça basittir. İlk olarak, fiğ bitkisinin hasat zamanı geldiğinde sapları ve yaprakları kesilir ve toplanır. Sonrasında, bu saplar ve yapraklar özenle kurutulur. Kurutma işlemi için genellikle güneşli ve rüzgarlı bir hava tercih edilir. Kurutulduktan sonra fiğ sapları ve yaprakları ezilir ve küçük parçalara ayrılır.

Ezilen ve parçalanan fiğ sapları ve yaprakları son olarak sıkıştırılarak balyalara dönüştürülür. Bu aşamada, sıkıştırma işlemi için genellikle balya makinesi kullanılır. Balya makinesi, fiğ saplarını ve yapraklarını sıkıca bağlamak ve istenilen boyutta balyalar elde etmek için kullanılır.

 • Balya yapımı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, fiğ bitkisi hasat edilirken tam olgunlaşmış olmalıdır. Eğer fiğ bitkisi erken hasat edilirse, besin değeri düşebilir ve hayvanların yeterli miktarda protein almasını engelleyebilir. Ayrıca, fiğ balyası yapımında kullanılan saplar ve yapraklar temiz olmalı ve herhangi bir hastalık ya da zararlıdan etkilenmemiş olmalıdır.
 • Fiğ balyaları saklama açısından da önemlidir. İyi şekilde sıkıştırılan balyalar, uzun süre dayanıklı olabilir ve kalitesini koruyabilir. Balyaların nemli bir ortamda saklanmaması önemlidir, çünkü nem balyalardaki fiğ yapraklarının çürümesine ve küf oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle, balyaların havalandırma imkanı olan kuru bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Sayı İçerik
1 Besin Değeri Yüksek
2 Hayvan Sağlığını Destekler
3 Protein İçeriği Yüksek

Fiğ Balyasının Kullanım Alanları Nelerdir?

Fiğ balyası, tarım sektöründe sıklıkla kullanılan ve çiftçiler tarafından üretilen bir üründür. Fiğ bitkisi, yüksek protein içeren bir baklagildir ve hayvan yemi olarak oldukça değerli bir kaynak olarak kabul edilir.

Fiğ balyası, hayvanlara besin sağlamak ve onların sağlıklı bir şekilde beslenmelerini sağlamak için kullanılır. Özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde, fiğ balyası sıklıkla tercih edilen bir yem kaynağıdır. Fiğ, yüksek protein içeriği sayesinde hayvanların enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur ve sağlıklı bir büyüme sağlar. Aynı zamanda, hayvanların sindirim sistemini düzenler ve sağlıklı bir bağırsak fonksiyonunu destekler.

Fiğ balyası ayrıca, hayvancılık sektöründe doğal bir gübre olarak da kullanılır. Fiğ bitkisinin toprak üzerinde bıraktığı yapraklar ve kökler, toprağın organik madde içeriğini artırır ve toprak verimliliğini artırır. Bu nedenle, çiftçiler fiğ balyasını gübre olarak kullanarak tarım alanlarının verimliliğini artırabilirler.

 • Hayvan yemi olarak kullanma
 • Doğal gübre olarak kullanma
Kullanım Alanları Faydaları
Hayvan yemi olarak kullanma Hayvanların sağlıklı büyümesini sağlar ve enerji ihtiyacını karşılar.
Doğal gübre olarak kullanma Toprağın organik madde içeriğini artırır ve toprak verimliliğini artırır.

Fiğ Samanı Saklama Yöntemleri

Fiğ balyası, çiftçiler için oldukça önemli bir yem kaynağıdır. Ancak, iyi bir saklama yöntemi olmadan fiğ balyası hızla bozulabilir ve lezzetini ve besin değerini kaybedebilir. Bu nedenle, çiftçilerin fiğ balyasını uzun bir süre boyunca taze ve kullanılabilir durumda tutmak için bazı önlemler alması gerekmektedir.

1. Kurutma:

Fiğ balyasının saklanmadan önce iyice kurutulması önemlidir. Kuruma işlemi, fiğ balyasının içerdiği nem miktarını azaltır ve böylece bozulma sürecini yavaşlatır. Fiğ balyasının kurutulması için güneş altında yaygın bir yöntem kullanılabilir. Bununla birlikte, hava koşullarının uygun olmaması durumunda kurutma makinesi de tercih edilebilir.

2. Hava Geçirmez Ambalaj:

Fiğ balyasını bozulmalardan korumak için hava geçirmez bir ambalaj kullanılmalıdır. Hava, fiğ balyasının içindeki oksijeni tüketir ve böylece bozulma sürecini hızlandırır. Hava geçirmez poşetler veya saklama kapları, fiğ balyasını taze tutmaya yardımcı olur.

3. Serin ve Kuru Ortam:

Fiğ balyası uzun süre dayanabilmesi için serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem, fiğ balyasının bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, fiğ balyasının depolandığı alanın iyi havalandırıldığı ve nemin düşük olduğu bir yer seçilmelidir. Ayrıca, güneş ışığından ve nemden korunması için gölgelik bir alan tercih edilmelidir.

 • Fiy Balyası Saklama Yöntemleri:

1. Kurutma: Fiğ balyasını kurutarak nemini azaltabilirsiniz. 2. Hava geçirmez ambalaj: Hava geçirmez poşetler veya saklama kapları kullanarak fiğ balyasını taze tutabilirsiniz. 3. Serin ve kuru ortam: Fiğ balyasını düşük sıcaklık ve nemin olduğu bir ortamda saklayın.

Fiğ Balyası Saklama Yöntemleri
Kurutma
Hava geçirmez ambalaj
Serin ve kuru ortam

Fiğ Balyası Besin Değeri

Fiğ balyası, sağlıklı bir protein kaynağı olan fiğ bitkisinin kurutulmuş yapraklarından elde edilen bir üründür. Fiğ bitkisi, baklagiller ailesine ait olup, yüksek lif ve protein içeriğiyle bilinir. Fiğ balyasının besin değeri, içeriğindeki protein, vitaminler, mineraller ve diğer besin öğeleriyle belirlenir.

Fiğ balyasının besin değeri, yüksek protein içeriği ile dikkat çeker. Protein, vücut gelişimi ve tamirine yardımcı olur ve aynı zamanda enerji sağlar. Fiğ balyasında bulunan protein, hayvansal kaynaklı proteinlere kıyasla daha az doymuş yağ içerir ve bu da kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca fiğ balyasının içeriğinde bulunan demir, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller, sağlıklı kemiklerin ve dişlerin oluşumunda önemli rol oynar.

 • Fiğ balyasının besin değeri şu şekildedir:
  • Enerji: 100 gram fiğ balyası yaklaşık olarak 336 kalori içerir.
  • Protein: Yaklaşık olarak 24 gram protein içerir.
  • Karbonhidrat: Yaklaşık olarak 63 gram karbonhidrat içerir.
  • Lif: Yaklaşık olarak 53 gram lif içerir.
  • Yağ: Yaklaşık olarak 2 gram yağ içerir
Besin Oranı (100 gram)
Protein 24 gram
Karbonhidrat 63 gram
Lif 53 gram
Yağ 2 gram

Fiğ Balyası Ile Yapılan Tarifler

Fiğ balyası ile yapılan tarifler, genellikle sağlıklı ve besleyici özellikleriyle öne çıkar. Fiğ balyası, fiğ bitkisinin hasat sonrası kurutulması ve sıkıştırılmasıyla elde edilen bir yemdir. Bu balyalar, çiftlik hayvanlarına besin sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Ancak, son zamanlarda fiğ balyası, insan beslenmesinde de popüler hale gelmiştir. İşte fiğ balyası ile yapılan birkaç lezzetli ve pratik tarif!

1. Fiğ Balyalı Mantar Çorbası: Bu lezzetli çorba tarifi için öncelikle bir tencerede doğranmış soğanı soteleyin. Ardından doğranmış mantarları ekleyin ve kısık ateşte pişirin. Mantarlar suyunu bıraktığında, üzerine haşlanmış fiğ balyasını ekleyin. Birkaç dakika daha pişirin ve tencereye sebze suyu ekleyin. Çorba kaynayana kadar karıştırın ve servis yapın.

2. Fiğ Balyalı Salata: Bu sağlıklı ve doyurucu salata tarifi için doğranmış marul, rendelenmiş havuç ve doğranmış salatalık gibi sebzeleri bir kaseye ekleyin. Üzerine haşlanmış fiğ balyasını ve dilimlenmiş avokadoyu ekleyin. Bir sos için zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. Karıştırın ve servis yapın.

Tarif Zorluk Seviyesi
Fiğ Balyalı Mantar Çorbası Kolay
Fiğ Balyalı Salata Kolay
 • Fiğ Balyalı Mantar Çorbası: Sıcak bir kase çorba arayanlar için mükemmel bir seçenek olan fiğ balyalı mantar çorbası, hem doyurucu hem de lezzetlidir. Mantarlar ve fiğ balyası, bu çorbaya zengin bir kıvam ve besin değeri katmaktadır.
 • Fiğ Balyalı Salata: Hafif ve sağlıklı bir öğün için ideal olan fiğ balyalı salata, sebzelerin tazeliği ve fiğ balyasının doyurucu özelliğiyle tam bir besleyici bombadır. Üstelik hazırlaması da oldukça kolaydır.

Fiğ Balyası Ile Ilgili Yaygın Sorular

Fiğ balyası ile ilgili merak edilen birçok soru vardır. Bu yazımızda, bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

1. Fiğ balyası nedir?

Fiğ balyası, fiğ bitkisinin kurutulmuş saplarından yapılan bir yemdir. Hayvanların beslenmesi için kullanılır. Genellikle koyun, keçi ve ineklerin yemlenmesinde tercih edilen bir yemdir.

2. Fiğ balyası nasıl yapılır?

Fiğ balyası yapmak için öncelikle fiğ bitkileri hasat edilir ve sapları ayıklanır. Ardından saplar kurutulur ve balyalama işlemi gerçekleştirilir. Kurutma işlemi genellikle güneş altında veya kurutma makineleri içerisinde yapılır. Son olarak, balyalar istiflenir ve saklama alanına yerleştirilir.

3. Fiğ balyasının kullanım alanları nelerdir?

Fiğ balyası, hayvan yemi olarak kullanılır. Özellikle sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerde yaygın olarak tercih edilir. Aynı zamanda fiğ balyası, biyogaz üretimi ve organik gübre üretimi gibi alanlarda da kullanılabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top