Saman

Saman, tarımsal bir yan ürün olan ve çeşitli alanlarda kullanılan bir malzemedir. Bu yazıda, samanın ne olduğu, nasıl elde edildiği ve tarım, hayvan besleme, yapı malzemesi olarak kullanımı, enerji üretimi, doğal gübre olarak kullanımı, balyalama teknikleri, depolanması ve muhafaza yöntemleri, ekonomik değeri, çevresel etkileri, dünya genelinde üretimi ve tüketimi gibi konulara değineceğiz. Okuyucularımız samanın farklı alanlarda nasıl kullanıldığını ve bu kullanımların dünyada nasıl bir etkiye sahip olduğunu keşfedecekler.

Saman Nedir?

Bitkilerin sap ve yapraklarından elde edilen doğal bir tarımsal üründür. Genellikle tahıl ürünleri olan buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi bitkilerin hasat sonrası atıklarının kullanılmasıyla elde edilir. Saman, uzun yıllardır tarımda ve diğer alanlarda kullanılan önemli bir malzemedir.

Samanın birçok farklı kullanımı vardır. Bunlardan biri, hayvan beslemede rolüdür. Saman, hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için kullanılan temel besin maddelerinden biridir. Özellikle büyükbaş hayvanların beslenmesinde yaygın olarak kullanılan saman, hayvanların sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve sağlıklı bir büyüme ve gelişme sağlar.

Bunun yanı sıra, saman aynı zamanda yapı malzemesi olarak da kullanılır. Özellikle kırsal bölgelerde, saman balyaları sıkıştırılarak evlerin, ahırların ve çiftlik yapılarının yapımında kullanılır. Buğday sapının yalıtım özelliği sayesinde, bu yapılar sıcaklığı ve nem oranını kontrol edebilir ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, samanın doğal ve çevre dostu olması da tercih edilme sebepleri arasındadır.

Artıları Eksileri
 • Saman çevre dostu bir malzemedir.
 • Doğal bir yalıtım sağlar.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Bazı bölgelerde samanı elde etmek zor olabilir.
 • Samanın depolanması ve muhafaza edilmesi zor olabilir.
 • Uzun süreli kullanımda bozulma ve küf oluşabilir.

Saman Nasıl Elde Edilir?

Saman, bitki örtüsünden elde edilen bir tarım ürünüdür. Genellikle buğday, arpa, yulaf gibi tahılların saplarından üretilir. Saman, hayvan beslemesinden yapım malzemesine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

Samanın elde edilme süreci oldukça basittir. Öncelikle tahıllar hasat edilir ve saplarındaki taneler ayrılır. Ardından bu saplar bir araya getirilerek balyalar oluşturulur. Balyalar genellikle makine yardımıyla sarılır ve istiflenir.

Buğday sapı elde edilirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle tahılların hasat zamanı önemlidir. Tahılların tam olgunlaşmış, ancak döküm riski olmadan hasat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca samanın temiz olması da önemlidir; toprak, taş ve diğer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

 • Hasat edilen tahılların sapları ayrıştırılır.
Adım Detaylar
1 Tahıllar hasat edilir.
2 Saplar tanelerden ayrılır.
3 Saplar balyalar haline getirilir.

Samanın Tarımsal Kullanımı

Saman, tarımsal sektörde çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olan bir materyaldir. Çoğunlukla tahıl üretiminden sonra elde edilen saman, hayvan besleme, gübreleme, yapı malzemesi ve enerji üretimi gibi farklı amaçlar için değerlendirilir.

Hayvan beslemede, saman önemli bir yem kaynağıdır. Özellikle otlatma dönemindeki hayvanların beslenmesinde kullanılan saman, hayvanlara lif kaynağı sağlar ve sindirim sistemini düzenler. Ayrıca saman, sığırların süt üretimini artırmak için de kullanılır. Sığırların yanı sıra koyun, keçi ve at gibi diğer otçullar da samanla beslenir.

Gübreleme açısından saman, tarlalardaki organik madde miktarını artırır ve toprağın verimliliğini yükseltir. Samanın doğal çürüme süreci sonucunda ortaya çıkan humus, toprağa önemli miktarda mineral ve besin maddeleri sağlar. Bu da bitki gelişimini destekler ve tarım üretimine katkı sağlar.

Saman, tarımsal yapıların inşasında da kullanılan bir malzeme olarak karşımıza çıkar. Özellikle ahır, ağıl ve kümes gibi hayvan barınakları, saman balyaları ile yapılan duvarlarla güçlendirilebilir. Samanın yalıtım özelliği, hayvanların daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlar ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlar.

Günümüzde saman, enerji üretimi amacıyla da kullanılmaktadır. Biyokütle enerjisi sistemlerinde samanın yanması sonucunda ısı ve enerji elde edilebilir. Bu da çevre dostu bir enerji kaynağı olarak samanın kullanımını daha da değerli hale getirir.

Yukarıda bahsedilen kullanım alanlarına ek olarak, samanın doğal gübre, balyalama teknikleri, depolama ve muhafaza yöntemleri, ekonomik değeri ve çevresel etkileri gibi konular da samanın tarımsal kullanımıyla ilgili olarak incelenmelidir.

Samanın Hayvan Beslemede Rolü

Buğday sapı, hayvan beslemesinde önemli bir role sahiptir. Özellikle çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan saman, onlara sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlar. Samanın en yaygın kullanım alanı, hayvanlara yem olarak verilmesidir. Bu sayede hayvanlar, ihtiyaç duydukları enerji ve besinleri alarak sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişme gösterirler. Ayrıca saman, hayvanlara lif kaynağı sağlar ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını destekler.

Samanın hayvan beslemedeki önemi sadece besin değeriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda saman, hayvanların yem içerisindeki farklı bitki türlerini tanımasına ve bunlara alışmasına yardımcı olur. Hayvanlar, saman sayesinde farklı bitkilerin tadını ve kokusunu öğrenirler ve böylece doğada kendileri için uygun olan yiyecekleri bulma becerilerini geliştirirler.

Buğday sapı ayrıca hayvanların refahını artırır. Özellikle sığırlar ve koyunlar gibi otlayan hayvanlar için saman, doğal bir yem kaynağıdır. Otlayan hayvanlar, samanı yemek için hareket etmek zorunda kaldıklarında, fiziksel aktivite yaparlar ve böylece daha sağlıklı bir yaşam sürerler. Aynı zamanda saman, hayvanlar için çiğneme aktivitesi sağlar ve bu da diş sağlığına olumlu etkiler.

 • Saman, hayvan beslemesinde önemli bir role sahiptir.
 • Saman, hayvanlara sağlıklı ve dengeli bir beslenme sağlar.
 • Samanın en yaygın kullanım alanı, hayvanlara yem olarak verilmesidir.
Hayvan Türleri Yemlik
Sığırlar Saman balyaları ve saman otu
Koyunlar Saman balyaları ve saman otu
Tavuklar Saman taneleri

Samanın Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı

Buğday sapı, geleneksel bir tarım ürünü olarak bilinirken, günümüzde daha farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan birisi de yapı malzemesi olarak kullanımıdır. Samanın yapı malzemesi olarak kullanılması, hem çevre dostu bir yaklaşımı yansıtmakta hem de ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır.

Samanın Yapı Malzemesi Olarak Kullanımının Avantajları

 • Saman, doğal bir malzeme olduğu için çevre dostudur ve geri dönüşüme uygun bir yapı malzemesidir.
 • Saman, yerel olarak kolayca bulunabilen ve düşük maliyetli bir malzemedir. Bu da yapı malzemeleri için bütçe dostu bir seçenek sunmaktadır.
 • Yapılan araştırmalar samanın yüksek ısı ve ses yalıtımı sağladığını göstermiştir. Bu da enerji tasarrufu ve konforlu yaşam alanları sunar.

Samanın Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı Örnekleri

Proje Adı Kullanılan Yer
Bio Sınıf Okul binaları
Saman Evler Turistik yerler
Saman Kaplama Çiftlik yapıları

Samanın Enerji Üretiminde Kullanımı

Buğday sapı, tarımsal bir yan ürün olarak kullanılan ve çeşitli alanlarda değerlendirilen bir maddedir. Bunlardan biri de enerji üretimidir. Samanın enerji üretiminde kullanılmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, samanın yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Saman, bitkisel atıkların geri dönüşümüyle elde edildiği için sınırsız bir kaynaktır. Bu da, fosil yakıtların tükenmesini engelleyerek çevre dostu bir enerji üretimi sağlar.

İkincisi, samanın enerji üretimi için uygun bir yakıt olmasıdır. Samanın içeriğinde yüksek miktarda lignin bulunur. Lignin, bitkilerin hücre duvarlarında bulunan bir bileşiktir ve iyi bir yakıt olarak kullanılır. Samanın yakılmasıyla enerji elde etmek mümkündür. Bu enerji, ısı ve elektrik üretimi için kullanılabilir.

Ayrıca, samanın enerji üretiminde kullanılması, tarımsal atık yönetimine de katkı sağlar. Tarım sektöründe büyük miktarda saman oluşur ve bu samanın doğru şekilde değerlendirilmemesi çevre kirliliğine neden olabilir. Samanın enerji üretiminde kullanılmasıyla, tarımsal atık miktarı azaltılır ve çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirgenir.

 • Samanın enerji üretiminde kullanılması aynı zamanda ekonomik avantajlar sağlar. Saman, tarlarda bulunan ve genellikle çiftçiler tarafından ücretsiz olarak temin edilebilen bir malzemedir. Bu nedenle, samanı enerji üretimi için kullanmak, diğer enerji kaynaklarına göre daha düşük maliyetli olabilir. Ayrıca, samanın enerji üretimi için kullanılmasıyla, enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılık azalır ve yerli kaynakların kullanımı teşvik edilir. Bu da ekonomiye olumlu etkiler yapar.
Samanın Enerji Üretiminde Kullanımının Avantajları
Yenilenebilir enerji kaynağı olması
Uygun bir yakıt olması
Tarımsal atık yönetimine katkı sağlaması
Ekon omik avantajlar sağlaması

Sonuç olarak, samanın enerji üretiminde kullanımı hem çevresel hem de ekonomik açıdan birçok avantaj sağlar. Yenilenebilir bir kaynak olması, uygun bir yakıt olması ve tarımsal atık yönetimine katkı sağlaması, samanın enerji sektöründe değerlendirilmesini önemli kılar. Ülkemizde de samanın enerji üretiminde kullanımı desteklenmeli ve bu alanda daha fazla çalışma yapılmalıdır.

Samanın Doğal Gübre Olarak Kullanımı

Buğday sapı, tarımda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Hem bitkisel ürünlerin yetiştirilmesinde hem de hayvan beslemede kullanılır. Ancak samanın kullanımı sadece tarım için sınırlı değildir, aynı zamanda doğal gübre olarak da kullanılabilir. Saman, toprak verimliliğini artıran ve bitkilerin beslenmesini sağlayan önemli bir kaynaktır.

Saman nasıl doğal gübre olarak kullanılır? Saman, organik madde ve besin maddeleri açısından zengin bir kaynaktır. Bu nedenle, saman doğrudan toprağa uygulandığında, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar. Ayrıca, samanın toprak yapısını iyileştirdiği ve toprağın su tutma kapasitesini artırdığı da bilinmektedir. Bu sayede, bitkilerin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesini sağlar.

Samanın doğal gübre olarak kullanımı, sürdürülebilir tarım uygulamalarının bir parçası olarak da değerlendirilebilir. Kimyasal gübre kullanımının çevresel etkilerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması amacıyla samanın kullanılması, çiftçilere büyük faydalar sağlar. Ayrıca, samanın doğal bir kaynak olması, kimyasal gübre maliyetlerini düşürerek ekonomik açıdan da avantaj sağlar.

Saman Balyalama Teknikleri

Buğday sapı, tarım sektöründe oldukça önemli bir role sahiptir. Hayvan beslemeden yapı malzemesine, enerji üretiminden doğal gübreye kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kadar geniş kullanım alanıyla birlikte, samanın balyalanması da büyük önem taşımaktadır. Saman balyalama teknikleri, samanın kullanım sürecinde en iyi sonuçları elde etmek için izlenmesi gereken adımları içermektedir.

Saman balyalama işlemi, samanın dayanıklı ve kolay taşınabilir bir formda depolanmasını sağlar. Bu işlem, samanın kalitesini korumak ve çiftçilerin daha uzun süre dayanmasını sağlamak amacıyla yapılır. İki temel saman balyalama tekniği vardır: kuru saman balyalama ve yonca saman balyalama.

Kuru saman balyalama, samanın biçildikten sonra doğal olarak kuruması ve sonrasında balyalanması işlemidir. Bu yöntemle balyalanan saman, yüksek kaliteye sahip olur ve hasar riski minimum düzeyde tutulur. Kuru saman balyalamada, ilk adım samanın doğru şekilde biçilmesidir. Biçim işlemi, samanın düzgün bir şekilde kesilmesini ve aynı uzunlukta olmasını sağlar.

Kuru Saman Balyalama Adımları:
1. Samanı doğru şekilde biçin ve hasarlardan kaçının.
2. Biçilen samanı rüzgar ve güneşe maruz bırakarak kurutun.
3. Kuruyan samanı makineyle balyalayın ve sıkıca bağlayın.
4. Balyalanan samanı uygun şekilde depolayın.

Yonca saman balyalama ise yem bitkilerinden biri olan yoncanın samanının balyalanması işlemidir. Yonca samanı, hayvanlar için yüksek kaliteli bir yem kaynağıdır ve bu nedenle balyalanması büyük önem taşır. Yonca saman balyalama işlemi, yoncanın çiçekleri olgunlaşmadan önce biçilmesi ve kurutulmasıyla başlar.

Yonca Saman Balyalama Adımları:
1. Yoncanın çiçekleri olgunlaşmadan önce biçin ve sıcak bir alanda kurumaya bırakın.
2. Kuruyan yonca samanını makineyle balyalayın.
3. Balyalanan yonca samanını sıkıca bağlayarak depolayın.

Saman balyalama tekniklerini doğru bir şekilde uygulamak, samanın kalitesini korumak açısından büyük önem taşır. Her iki balyalama tekniği için de samanın doğru şekilde biçilmesi, kurutulması ve sıkıca bağlanması gerekmektedir. Bu sayede, samanın daha uzun süre dayanması sağlanır ve tarım sektöründe verimlilik artar.

Samanın Depolanması Ve Muhafaza Yöntemleri

Samanın Depolanması ve Muhafaza Yöntemleri

Saman, tarım sektöründe hayvan beslemede sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Ancak samanın doğru şekilde depolanması ve muhafaza edilmesi önemlidir. Bu yöntemler, samanın kalitesini korumak ve çürümesini önlemek için kullanılır.

1. Saman Balyalama Teknikleri:

 • Saman balyaları, samanın kolay taşınması ve depolanması için kullanılan yaygın bir yöntemdir.
 • Balyalamadan önce saman iyice kurutulmalıdır. Nemli samanlar küf ve mantar oluşumuna yol açabilir.
 • Balyalar sıkıca bağlanmalı ve plastik veya ağ ile sarılmalıdır. Böylece hava ve nem balyaların içine sızamaz.

2. Havalandırma ve Ortam Kontrolü:

Saman depoları, samanın kalitesini korumak için iyi bir havalandırmaya sahip olmalıdır. Depoda meydana gelebilecek nem ve küf oluşumunu engellemek için nem oranının düşük tutulması önemlidir.

Samanın depolandığı ortamın sıcaklık, nem ve hava akışı kontrol edilmelidir. Böylece samanın çürümesi ve kalite kaybı önlenir. Ortamda gerektiğinde fan veya nem alıcılar kullanılabilir.

3. Samanın Düzgün Yerleştirilmesi:

Depolama yapıları, samanın düzgün bir şekilde yerleştirilmesine imkan sağlamalıdır. Saman balyalarının birbirine temas etmeden ve zemin ile temas halinde olmadan depolanması gerekir.

Buğday sapı yığınları aşırı yüksek yapılmamalıdır, çünkü bu samanın sıkışmasına ve kalitenin düşmesine neden olabilir. Ayrıca samanın güneş ışığından korunması da önemlidir, bu nedenle kapalı bir depo veya çatı altında depolanması tercih edilir.

Depolama Yöntemi Avantajları Dezavantajları
Balyalama Kolay taşınabilir ve depolanabilir. Balyaların yapılması zaman alıcı olabilir.
Kapalı depo Samanı güneş ışığından korur ve nem kontrolü sağlar. Yüksek maliyetli olabilir.
Açık alanda yığma Kolay ve hızlı bir depolama yöntemidir. Hava ve nem etkilerine daha açıktır.

Samanın doğru şekilde depolanması ve muhafaza edilmesi, hayvanların sağlığı ve beslenmesi açısından önemlidir. Bu yöntemlerin uygulanması sayesinde samanın kalitesi korunur ve çiftçilerin verimliliği artar.

Samanın Ekonomik Değeri

Buğday sapı doğal bir tarım ürünüdür ve pek çok kullanım alanı vardır. Bunlardan biri de samanın ekonomik değeridir. Buğday sapı, hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir. Hayvanlara besin değeri yüksek bir yem kaynağı sağlar. Ayrıca Buğday sapı, çiftliklerde kümes hayvanları için de kullanılır. Bunun yanı sıra saman, yapı malzemesi ve enerji üretimi gibi alanlarda da değerlendirilir.

Samanın ekonomik değeri, hayvancılık sektöründe büyük bir etkiye sahiptir. Hayvan beslemede samanın rolü oldukça önemlidir. Buğday sapı, hayvanların ihtiyaç duyduğu enerji ve besinleri sağlamak için kullanılır. Hayvanların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve verimli bir şekilde süt, et veya yumurta üretmesini sağlar. Bu nedenle, Buğday sapı hayvancılık sektöründe büyük bir talep görmektedir.

 • Saman, hayvanların beslenmesinde birincil malzeme olarak kullanılır.
 • Saman, hayvanlara sağladığı yüksek besin değeri ile önemli bir yem kaynağıdır.
 • Saman, hem büyükbaş hayvanlar için hem de kümes hayvanları için kullanılabilir.
Samanın Hayvan Beslemede Rolü
Saman, hayvanların enerji ve besin ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynar.
Saman, sindirim sistemini destekler ve hareketli bir bağırsak sağlar.
Saman, hayvanların sağlıklı büyüme ve verimli ürün üretimi için gereklidir.

Bunun yanı sıra Sap, yapı malzemesi olarak da değerlendirilebilir. Saman, doğal bir malzeme olduğu için çevre dostudur. Hem evlerin hem de ahırların inşasında kullanılabilir. Saman balyaları, duvar veya çatı izolasyonu için kullanılabilmektedir. Bu da samanın ekonomik değerini artıran bir faktördür.

Sap aynı zamanda enerji üretiminde de kullanılır. Saman, biyokütle enerjisi olarak değerlendirilir. Biyogaz veya biyokütle yakıtı üretiminde kullanılan saman, sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Bu şekilde, saman enerji üretimine katkıda bulunurken aynı zamanda doğal kaynakları koruma amacı taşır.

Sonuç olarak, samanın ekonomik değeri oldukça yüksektir. Hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahiptir ve hayvanların beslenmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, yapı malzemesi olarak ve enerji üretiminde de kullanılır. Samanın çevre dostu ve doğal bir malzeme olması da değerini artıran bir etkendir. Bu nedenle, samanın tarımsal üretimde ve ekonomideki önemi inkar edilemez.

Samanın Çevresel Etkileri

Sap, tarımsal faaliyetlerden elde edilen bir üründür ve çevreye çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bu makalede, samanın çevresel etkileri üzerine odaklanacağız. Saman üretimi, tarım sektörünün önemli bir parçasıdır ve tarımın çevresel etkileriyle doğrudan ilişkilidir.

Samanın üretim süreci

Samanın üretimi, başlıca iki adımdan oluşmaktadır: saman bitkilerinin yetiştirilmesi ve hasat edilmesi. Sap bitkileri genellikle buğday, arpa veya çavdar gibi tahıllardan elde edilir. Bu bitkiler tarım alanlarında yetişir ve belirli bir büyüme sürecinden geçerler. Hasat sürecinde, bitkiler kökünden kesilir ve saplarından ayrılır. Daha sonra saplar, saman balyaları halinde bağlanır ve depolanır.

Samanın çevresel etkileri

Samanın çevresel etkileri oldukça çeşitlidir. İlk olarak, saman üretimi için tarım arazilerinin kullanılması gerekir. Bu, orman alanlarının tahrip edilmesi veya biyoçeşitlilik kaybına yol açabilen doğal habitatların dönüştürülmesi anlamına gelebilir. Ayrıca, saman üretimi için su, gübre ve enerji gibi kaynaklar gerektirir. Bu kaynakların kullanımı çevresel etkileri beraberinde getirebilir.

 • Su kaynakları: Saman üretimi için sulama sistemlerinin kullanılması gerekebilir. Bu, su kaynaklarının aşırı kullanımına neden olabilir ve yeraltı sularının azalmasına yol açabilir.
 • Gübre kullanımı: Saman bitkilerinin yetişmesi için gübre kullanılabilir. Fakat bu gübrelerin doğaya salınması, su kirliliği ve toprak erozyonuna neden olabilir.
 • Enerji tüketimi: Samanın depolanması ve taşınması için enerji gereklidir. Bu, fosil yakıtların kullanılmasına bağlı olarak sera gazı emisyonlarını artırabilir.
Çevresel Etki Açıklama
Habitat kaybı Saman üretimi için tarım arazileri gereklidir ve bu nedenle orman alanları dönüştürülebilir.
Su kirliliği Gübrelerin doğaya salınması, su kaynaklarının kirlenmesine yol açabilir.
Toprak erozyonu Saman üretimi için yapılan tarım faaliyetleri, toprak erozyonunu artırabilir.
Sera gazı emisyonları Samanın taşınması ve depolanması için kullanılan enerji, sera gazı emisyonlarını artırabilir.

Yukarıda belirtilen çevresel etkiler, samanın üretimi ve kullanımıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, samanın çevresel etkilerini minimize etmek için sürdürülebilir tarım uygulamaları ve enerji verimliliği önemlidir.

Saman Üretimi Ve Tüketimi Dünya Genelinde

Bitkisel kökenli bir tarım yan ürünüdür ve çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Sa man üretimi ve tüketimi, dünya genelinde büyük öneme sahip bir konudur. Saman, tarımsal faaliyetlerde yemleme, yapı malzemesi, enerji üretimi, doğal gübre ve çevre etkileri gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Samanın dünya genelindeki üretimi ve tüketimi oldukça yaygındır. Özellikle tarım sektöründe hayvan besleme işlemleri için önemli bir unsur olan saman, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılan temel bir yem kaynağıdır. Aynı zamanda saman, evcil hayvanlar ve yetiştiricilik yapılan diğer canlılar için de besleyici bir gıda maddesidir. Bu nedenle, samanın üretimi ve tüketimi tarım sektörü için kritik bir konudur.

Diğer yandan sam an, tarım sektörünün yanı sıra yapı malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Özellikle doğal yapı malzemelerini tercih eden çevreci mimarlar ve inşaat şirketleri tarafından tercih edilen saman, yapıların çatı, duvar ve yalıtım gibi bölümlerinde kullanılmaktadır. Bu durum, saman üretim ve tüketiminin inşaat sektöründe de önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

 • Samanın Tarımsal Kullanımı
Tarım Sektörü Saman Kullanımı
Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Saman, büyükbaş hayvanların temel yem kaynağıdır.
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Saman, küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanılır.
Ev ve Evcil Hayvanlar Saman, evcil hayvanların beslenmesinde kullanılabilir.

ingilizce straw Saman nedir?  Baklagiller veya buğdaygillerin hasat zamanı kurumuş ve biçerdöver ile biçilerek başaklarının alındıktan sonra kuru sap kısımlarıdır.  Büyük Baş ve Küçük Baş Hayvan yemi olarak, özellikle inek, at, koyun ve keçi gibi otlanarak beslenen hayvanlar için kullanılır. Yaz aylarında büyüyüp yeşillenen otlar çiftçiler tarafından kesilip kışın için balyalanır ve depolanır. Balya makinesi ile 25 -30 Kg lik balya/paketleme yapılmaktadır.

Balya bağlama ücreti dahil satış fiyatı 80-100 TL arası olacak bir adet ot balyasının. Yorumlarınızı bekleriz.

Bu videoda Biçerdöver buğdayları biçiyor. Buğdayı biçiyor ve sap verimi çok yüksek.

Hayvancılıkta olmazsa olmaz bir üründür. Hayvanları doyurmak ve tok tutmak için en önemli yemdir. Diğer öğütülmüş yarma dediğimiz karışım ile karıştırılır hayvanlara verilir.

Ayrıca Samanlar kağıt üretimi için fabrikalarda hammadde olarak kullanılır.

Saman Fiyatları 1 kg 2,5 Tl dir.

1 ton saman ne kadar? 700 ile 1000 Tl arası fiyatı vardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top