Humik Asit


Humik asit, tarımsal uygulamalarda önemli bir role sahip olan doğal bir organik bileşiktir. Bu yazıda, humik asitin nedir, nasıl oluşur ve özellikleri nelerdir gibi temel konulara değineceğiz. Ayrıca humik asidin tarımdaki önemi, bitki gelişimi üzerindeki etkisi ve toprak yapısına olan katkıları hakkında bilgiler sunacağız. Humik asit kaynakları, humik asit gübreleri ve humik asit ürünlerinin kullanımı ve dozajı gibi detayları da ele alacağız. Son olarak, humik ast ile sürdürülebilir tarım arasındaki ilişkiye odaklanarak, bu doğal bileşiğin tarımda nasıl kullanılabileceğini ele alacağız.

Humik Asit Nedir?

Doğada bulunan organik maddelerden biridir. Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların çürümesi sonucu oluşan humifikasyon sürecinin bir ürünüdür. Kömür, turba ve leonardit gibi fosilleşmiş organik maddelerde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Humik asit, kahverengi veya siyah renkte olabilir ve çoğunlukla toprakta bulunur.

Humik asitin özellikleri arasında yüksek kolloidal özelliği, yüksek su tutma kapasitesi ve iyi besin geçirgenliği bulunur. Ayrıca, topraktaki mineral maddelerin çözünürlüğünü artırması ve bitki köklerinin daha iyi besin almasını sağlaması gibi önemli fonksiyonları vardır. Humik asitler, toprak yapısını iyileştirir ve toprak verimliliğini artırır.

K humat asit oluşumu için organik maddenin kısmi çürüme sürecine ihtiyaç vardır. Bu süreçte, bitkisel ve hayvansal kalıntılar mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve humus maddeye dönüşür. Humus maddesi daha sonra humik asit olarak adlandırılan organik bir bileşiğe dönüşür. Humik asitin oluşumu genellikle uzun bir süreç gerektirir ve birçok etkene bağlıdır.

Humik Asitin Özellikleri Nelerdir?

Humik asit, organik maddelerin çeşitli doğal süreçler sonucunda oluşan bir bileşiktir. Siyah renkteki bir madde olan humik asit, yüksek karbon ve oksijen içeriğine sahiptir. Aynı zamanda doğal bir biyostimülan olarak da kullanılabilir. Humik asitin karakteristik özellikleri arasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere sahip olması vardır.

Öncelikle, humik asidin su ve minerallerle etkileşime girebilen bir jelimsi bir yapıya sahip olması dikkat çekicidir. Bu sayede, humik asit toprakta katyonları tutabilir ve bitkilerin beslenmesini iyileştirebilir.

Humik asitin kimyasal özellikleri de önemlidir. İçerdiği karbon ve oksijen grupları sayesinde humik asit, bitkilerin metabolizmasını uyarır ve büyümelerini destekler. Aynı zamanda, humik asit materyallerin ayrışmasını hızlandırabilir ve toprakta besin maddelerinin serbest bırakılmasına yardımcı olabilir.

 • Bununla birlikte, humik asidin biyolojik etkileri de vardır. Mikroorganizmaların aktivitesini artırabilir ve toprakta yaşayan faydalı bakteri ve mantarların gelişimini teşvik edebilir. Ayrıca, humik asit topraktaki toksinleri bağlayabilir ve bitkilerin stres toleransını artırabilir.
Humik Asitin Özellikleri
Siyahtır
Jelimsi yapıya sahiptir
Katyonları tutabilir
Bitkilerin metabolizmasını uyarır
Materyallerin ayrışmasını hızlandırır
Mikroorganizmaların aktivitesini artırır
Toksinleri bağlayabilir

Humik Asit Nasıl Oluşur?

Humik asit, organik maddelerin doğal bozunması süreci ile oluşan bir bileşiktir. Bu organik maddeler genellikle bitki ve hayvan kalıntılarından kaynaklanır. Humik asit, özellikle bodur bitkilerin yetiştiği topraklarda bulunan bir madde olarak bilinmektedir.

Bu süreçte, bitkilerin ölümü veya hayvanların dışkısı gibi organik bileşenler toprağa karışır. Ardından çeşitli mikroorganizmalar tarafından bu organik maddeler parçalanır ve ayrıştırılır. Bu süreçte, humik asit molekülleri oluşur.

Humik Asit
Humik Asit

Humik asit, doğal olarak toprakta bulunan bir bileşik olmasına rağmen, bazen çeşitli tarım ve bahçe uygulamalarında da kullanılmaktadır. Humik asit içeren gübreler, bitki büyümesini teşvik etmek ve toprak verimliliğini artırmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 • Humik asit
 • Bitki ve hayvan kalıntıları
 • Bozunma süreci
Humik Asit Oluşum Süreci
1. Organik maddelerin toprağa karışması
2. Organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından parçalanması
3. Humik asit moleküllerinin oluşumu

Humik Asit Kaynakları

Humik asit, doğal organik maddelerin ayrışması sonucunda ortaya çıkan koyu kahverengi veya siyah renkteki bir bileşiktir. Bu organik madde, yıllar boyunca organik materyallerin bozunduğu yer altı ve yer üstü kaynaklardan oluşur. Humik asit kaynakları arasında turba, leonardit ve verimli topraklar bulunur.

Humik asit içeren en yaygın kaynaklardan biri turbadır. Turba, bataklık ve sulak alanlarda oluşan organik materyallerin yıllar boyunca birikmesiyle oluşan biyolojik bir çözeltidir. Turba, %50’ye kadar humik asit içerebilir ve bitkilerin büyümesi için önemli besinleri barındırır.

Leonardit de önemli bir humik asit kaynağıdır. Leonardit, esas olarak kömürün bir çeşidi olan linyit gibi kökenli organik malzemenin oksitlenmesi ve bozunması sonucu oluşur. Leonardit, tarımda yaygın olarak kullanılan humik asit gübrelerinin üretiminde kullanılır.

Bunlara ek olarak, verimli topraklar da humik asit kaynaklarıdır. Verimli topraklar, organik madde açısından zengindir ve bitkilere gerekli besinleri sağlar. Bu topraklar humifikasyon adı verilen bir süreçle humik asit oluşturur ve bitkilerin büyümesi için önemli bir faktördür.

Humik Asit’in Tarımdaki Önemi

Tarım sektörü, dünya nüfusunun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak adına en önemli sektörlerden biridir. Ancak, toprak verimliliği ve kalitesi, tarımın sürdürülebilirliği açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada, humik asitlerin tarımdaki önemi ön plana çıkmaktadır.

Humik asitler, organik maddelerin ayrışması sonucunda oluşan doğal bileşiklerdir. Toprakta bulunan humus tabakasının temel bileşenlerinden biridir. Bu asitler, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini artıran etkilere sahiptir.

Humik asitlerin tarımdaki önemi birçok açıdan değerlendirilebilir. Öncelikle, humik asitler toprak yapısını iyileştirir ve toprağın su tutma kapasitesini artırır. Bu sayede bitkilerin su ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlar ve kuraklık stresine karşı dayanıklılığı artırır.

 • Humik asitler, bitkilerin besin alımını artırmada da etkilidir.
 • Humik asitler, bitkiler için önemli besin maddelerinin topraktan daha etkili bir şekilde alınmasını sağlar.
 • Humik asitler, bitkilerin kök gelişimini teşvik eder ve köklerin daha sağlam bir yapıya sahip olmasını sağlar.
Humik Asit’in Tarımdaki Faydaları
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Bitkilerin büyüme hızını artırır.
Bitkilerin verimini artırır.

Humik Asit Gübreleri

Humik asit, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir bileşendir. Toprağa uygulanan humik asit gübreleri, bitkilerin besin alımını artırır ve toprak verimliliğini artırır. Humik asit gübreleri, bitkilere doğal bir besin kaynağı sağlar ve bitki gelişimini destekler. Bu gübreler, toprakta mikroorganizma aktivitesini artırır ve toprak yapısını iyileştirir.

Humik asit gübreleri, bitkilere faydalı mineraller ve besin maddeleri sağlar. Bu gübreler, bitkilerin kök gelişimini teşvik eder ve bitki büyümesini hızlandırır. Ayrıca, humik asit gübreleri toprağı su tutma kapasitesini artırır ve bitkilere suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu da bitkilerin susuzluk stresiyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olur.

Humik asit gübreleri, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır. Humik asit, bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir ve bitkilerin daha sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca, humik asit gübreleri toprağı iyileştirir ve toprakta zararlı mikroorganizmaların yayılmasını engeller. Bu da bitkilerin daha az hastalığa maruz kalmalarını sağlar ve verimlerini artırır.

 • Humik asit gübreleri bitkilerin besin alımını artırır.
 • Humik asit gübreleri toprak verimliliğini artırır.
 • Humik asit gübreleri bitki gelişimini destekler.
Humik Asit Gübreleri Tarımın Yanında
Bitki beslenmesini iyileştirir Besin değeri yükselir
Su tutma kapasitesini artırır Bitkiler daha az suya ihtiyaç duyar
Hastalık ve zararlılara karşı direnci artırır Verim kaybı azalır

Humik Asit’in Toprağa Sağladığı Faydalar

Humik asit, doğal olarak toprakta bulunan organik bir bileşiktir ve bitki yetişimi için önemli bir role sahiptir. Toprağın yapısını düzenler, besinleri tutar ve bitkilerin kaynaklarından daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar. Humik asit, bitki büyümesini teşvik eden ve bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlayan çeşitli faydalar sunar.

Birincil olarak, humik asit toprak verimliliğini artırır. Toprağa uygulandığında, humik asit toprak yapısını iyileştirir ve toprak parçacıklarını yapışkan hale getirir. Bu da toprağın suyu ve besin maddelerini daha iyi tutmasını sağlar. Ayrıca humik asit, toprakta mikroorganizma aktivitesini artırır ve topraktaki doğal minerallerin çözünmesine yardımcı olur.

İkincil olarak, humik asit bitki gelişimini teşvik eder. Humik asit, bitkilerin kök gelişimini artırır, köklerin suyu ve besin maddelerini daha iyi emmelerini sağlar. Ayrıca bitkilerin fotosentez yapma kapasitesini artırır ve yaprakların daha fazla besin maddesi almasına yardımcı olur. Bu da bitkilerin daha sağlıklı büyümesini ve verimli üretimini sağlar.

 • Humik asit ayrıca toprakta mikroorganizmalar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Humik asit, toprakta doğal olarak bulunan faydalı bakteri ve mantarların büyümesini teşvik eder. Bu faydalı mikroorganizmalar, bitkiler için gerekli olan besinleri çözebilir ve bitkilerin hastalıklara karşı direncini artırabilir. Ayrıca humik asit, toprakta zararlı mikroorganizmaların yayılmasını engeller ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler.
Humik Asit Toprağa Sağladığı Faydalar:
1. Toprak verimliliğini artırır
2. Bitki gelişimini teşvik eder
3. Mikroorganizmalar üzerinde olumlu etkileri vardır

Humik Asit Ve Bitki Gelişimi

Humik asit, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemli bir bileşendir. Bitkilerin topraktan besinleri almasını kolaylaştırır ve kök gelişimini teşvik eder. Aynı zamanda bitkilerin topraktan suyu daha iyi emmesine yardımcı olur. Bu nedenle humik asit, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar ve verimlerini artırır.

Humik asidin bitki gelişimindeki rolü, bitkilerin metabolik süreçlerini etkileyerek ortaya çıkar. Humik asit, bitkilerde hücre yapısının sağlamlaşmasını ve çeperlerin güçlenmesini sağlar. Böylece bitkiler, hastalıklara ve zararlılara karşı daha dirençli hale gelir. Ayrıca humik asit, bitkilerin fotosentez kapasitesini artırarak daha fazla besin üretebilmelerini sağlar.

Humik asit ayrıca topraktaki mineral elementlerin bitkilere geçişini kolaylaştırır. Mineral elementler, bitkilerin büyüme ve gelişme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Ancak bu elementler, toprak pH’sı ve mineral tuzlarının varlığı nedeniyle bitkilere kolayca ulaşamayabilir. Humik asit, bu elementlerin bitkiler tarafından emilimini kolaylaştırarak bitki beslenmesini iyileştirir.

 • Humik asit, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemli bir bileşendir.
 • Aynı zamanda bitkilerin topraktan suyu daha iyi emmesine yardımcı olur.
 • Ayrıca humik asit, bitkilerin fotosentez kapasitesini artırarak daha fazla besin üretebilmelerini sağlar.
Humik Asit Nedir? Humik Asitin Özellikleri Nelerdir? Humik Asit Nasıl Oluşur?
Humik asit, bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir bileşendir. Bitkilerin topraktan suyu emme yeteneklerini artırır. Organik maddelerin ayrışması sonucu oluşur.

Humik Asit’in Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisi

Humas asit, toprakta doğal olarak bulunan organik maddelerden biridir. Mikroorganizmalar üzerindeki etkisi ise oldukça önemli ve olumlu bir şekilde gerçekleşmektedir. Mikroorganizmalar, topraktaki biyolojik aktivitenin temel bileşenleridir ve humik asitin bu mikroorganizmalar üzerindeki etkisi, toprağın verimliliği ve bitki gelişimi üzerinde büyük bir etkisi vardır.

K humat asit, mikroorganizmaların faaliyetini artırır ve topraktaki besin maddelerinin daha iyi emilimini sağlar. Bu sayede bitkilerin besin ihtiyacını daha verimli bir şekilde karşılar. Aynı zamanda humik asit, topraktaki zararlı mikroorganizmaların büyümesini engeller ve bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar.

Humik asitin mikroorganizmalar üzerindeki etkisi, toprağın biyolojik dengesini de düzenler. Topraktaki faydalı mikroorganizmaların gelişimini teşvik ederken, zararlı mikroorganizmaların büyümesini sınırlar. Böylece toprak verimliliği artar ve bitkiler daha sağlıklı bir şekilde büyüyebilir.

 • Humik asitin mikroorganizmalar üzerindeki etkileri şunlardır:
Etki Açıklama
Biyolojik aktiviteyi artırma Humik asit, mikroorganizmaların faaliyetlerini artırarak toprağın biyolojik aktivitesini artırır.
Besin emilimini artırma Humik asit, topraktaki besin maddelerinin bitkiler tarafından daha iyi emilmesini sağlar.
Hastalıklara direnci artırma Humik asit, bitkilerin hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar.
Biyolojik dengeyi düzenleme Humik asit, toprağın faydalı mikroorganizmalarının gelişimini teşvik ederken zararlı mikroorganizmaların büyümesini sınırlar.

Humik asit, mikroorganizmalar üzerindeki etkisi sayesinde toprağın verimliliğini ve bitki gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, tarım sektöründe humik asit kullanımı giderek artmaktadır. Humik asit içeren gübreler ve toprak düzenleyiciler, mikroorganizmaların faaliyetini teşvik ederek toprak verimliliğini ve bitki kalitesini artırır.

Humik Asit Ve Toprak Yapısı

Organik madde içeriği yüksek olan bitki ve hayvan atıklarının doğal bir süreçle ayrışması sonucunda oluşan bir maddedir. Toprak yapısını olumlu yönde etkileyen humik asit, yaşamın temel bileşeni olan organik maddelerin bir parçasıdır. Humik asitin kimyasal yapısı karmaşık olup, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi elementler içermektedir.

Humik asitin en önemli özelliklerinden biri, toprakta su tutma kapasitesini artırmasıdır. Bu sayede bitkilerin su kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesi sağlanır. Ayrıca humik asit, toprak yapısını iyileştirerek topraklardaki minerallerin bitkiler tarafından daha kolay alınmasını sağlar. Bu da bitkilerin beslenme ve büyüme sürecini olumlu yönde etkiler.

Bitkilerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar. Toprağın pH değerini dengeleyerek bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin daha iyi emilimini sağlar. Aynı zamanda topraktaki zararlı ağır metallerin etkisini azaltır ve bitkilerin stres toleransını artırır. Bu da bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlar.

 • Humik asit, doğal kaynaklardan elde edilebileceği gibi, sentetik olarak da üretilebilir. Doğal kaynaklar arasında leonardit, leonardit kayaçları ve turbalar bulunur. Sentetik humik asit ise kimyasal reaksiyonlar yoluyla elde edilir. Humik asit kaynakları, toprağın doğal yapısını oluşturduğundan, doğal kaynaklardan temin edilen humik asit daha çok tercih edilmektedir.
 • Humik asit, tarımda önemli bir role sahiptir. Topraktaki verimliliği artırarak bitkilerin daha iyi büyümesini ve gelişmesini sağlar. Aynı zamanda bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayarak tarımsal üretimde kayıpların azalmasına katkıda bulunur.
 • Humik asit, toprağa birçok fayda sağlar. Öncelikle toprağın tutma kapasitesini artırarak erozyonu ve toprak kaybını önler. Ayrıca toprağın havalanmasını iyileştirir ve su tutma yeteneğini artırır. Bu da bitkilerin köklerinin daha iyi gelişmesini ve besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Böylece bitkiler daha sağlıklı ve verimli olur.
Humik Asit’in Faydaları Bitki Gelişimi Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkisi
Toprak verimliliğini artırır Bitkilerin büyümesini ve gelişmesini destekler Mikroorganizmaların aktivitesini artırır
Topraktaki minerallerin bitkiler tarafından daha iyi alınmasını sağlar Bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı direncini artırır Toprak mikrobiyal yapısını iyileştirir
Toprağın su tutma kapasitesini artırır Bitkilerin stres toleransını artırır Toprağın doğal yapısını korur

Humik Asit Ile Sürdürülebilir Tarım

Son yıllarda tarım alanında sürdürülebilirlik kavramı oldukça önem kazanmıştır. Çevresel etkileri minimize eden ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı hedefleyen sürdürülebilir tarım, tarım açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, humik asitlerin tarımda oynadığı rol oldukça önemli hale gelmektedir. Peki, humik asit nedir ve sürdürülebilir tarıma nasıl katkı sağlar? İşte humik asit ile sürdürülebilir tarım arasındaki ilişki hakkında bilmeniz gerekenler…

Humik asitler, doğada organik madde ayrışmasının sonucu olarak oluşan koyu renkli bileşiklerdir. Bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan mineralleri depolar ve bitkilerin bu mineralleri kullanımını kolaylaştırır. Humik asitler, topraktaki besinlerin çözünmesini sağlar ve bitkilerin besin kaynaklarına daha kolay erişmesini sağlar. Ayrıca, topraktaki suyun tutulmasına yardımcı olarak bitkilerin su ihtiyacını karşılar. Humik asitlerin toprağa eklenmesiyle toprak yapısı iyileşir, verimlilik artar ve tarım alanında sürdürülebilirlik sağlanır.

 • Humik asitler, topraktaki mineral ve besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar.
 • Bitkilerin büyümesini teşvik eder ve gelişmelerini destekler.
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır ve bitkilerin su ihtiyacını karşılar.
 • Toprak yapısını iyileştirir ve sağlıklı bir toprak ortamı oluşturur.
Humik Asitin Tarımdaki Önemi: Sürdürülebilir Tarımın Avantajları:
– Bitkilerin besin kaynaklarına erişimi kolaylaştırır. – Doğal kaynakların kullanımını verimli hale getirir.
– Topraktaki mineral ve besin maddelerini tutarlı bir şekilde sağlar. – Çevresel etkileri minimize eder.
– Bitkilerin büyüme ve gelişme süreçlerine katkıda bulunur. – Tarımsal verimliliği artırır.

Sonuç olarak, humik asitlerin tarımdaki önemi ve sürdürülebilir tarım ile ilişkisi oldukça büyüktür. Humik asitlerin toprağa eklenmesiyle tarımsal verimlilik arttırılırken, aynı zamanda doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanımı sağlanır. Sürdürülebilir tarım, gelecek nesillerin de sağlıklı ve verimli bir toprak mirasıyla kalmasını sağlamak açısından önemlidir. Bu nedenle, humik asitin tarımda kullanılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Humik Asit Ürünlerinin Kullanımı Ve Dozajı

Humik Asit Ürünlerinin Kullanımı ve Dozajı

Humik , organik maddelerin ayrışması ve doğal olarak oluşan bir bileşiktir. Toprak ve bitki sağlığı için büyük öneme sahip olan humik asit, tarımda da sıklıkla kullanılan bir üründür. Humik asit ürünlerinin kullanımı ve doğru dozajı, bitki gelişimi ve toprak yapısı için oldukça önemlidir.

Humik Asit Ürünlerinin Kullanımı

Humas asit, toprakta mikroorganizmaların aktivitesini artırarak bitki besinlerinin emilimini kolaylaştırır. Bu nedenle humik asit ürünleri, toprağın ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini daha etkili bir şekilde almasını sağlar. Humik asit ürünleri, tohumlama öncesi toprak hazırlığından, bitki büyümesi aşamasına kadar farklı alanlarda kullanılabilir. Bu ürünler genellikle sıvı veya katı formda bulunur ve toprakla kolayca karıştırılabilirler.

Humik Asit Ürünlerinin Dozajı

Humik humat asit ürünlerinin doğru dozajı, bitki türüne, toprak özelliklerine ve uygulama şekline bağlı olarak değişebilir. Özellikle toprak analizi yaparak humik asit düzeyini belirlemek, doğru dozajı saptamada önemli bir adımdır. Genel olarak, humik asit ürünleri için önerilen dozajlar ambalajın üzerinde belirtilir ve bu dozajlar üretici tarafından belirlenen standartlara uygun olarak kullanılmalıdır. Dozajı aşmak, bitkiler üzerinde olumsuz etkiler yapabilir.

Bitki Türü Humik Asit Ürünlerinin Dozajı
Sebzeler 100 ml/m²
Tahıllar 50 ml/m²
Meyve Ağaçları 200 ml/ağaç
Çiçekler 50 ml/m²

Sonuç Olarak

Humik asit ürünleri, toprak ve bitki sağlığı için büyük öneme sahiptir. Doğru kullanım ve uygun dozaj ile humik asit, bitki gelişimini destekler, toprak yapısını iyileştirir ve bitkilerin besin maddelerini daha etkili bir şekilde almasını sağlar. Ancak, doğru dozajı belirlemek ve üretici talimatlarına uygun olarak kullanmak önemlidir. Humik asit ürünlerini kullanmadan önce, tarımsal danışmanlarınızdan ya da uzmanlardan destek almanız tavsiye edilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top