Yulaf Balyası

Yulaf Balyası Kökeni, Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya olarak göstermektedir.

Yulafın Anadolu’da yetiştirilmesi de oldukça eski bir tarihe dayanmaktadır. 17 YY yaşamış olan yunan yazarı Galenus eserinde Anadolu’da yulaf yetiştirilmesinden uzun uzadıya bahsetmiştir. Yulafın insanoğlu tarafınca bilhassa dane verimi için ziraata alınması diğer buğdaygiller kadar eski değildir.

Yulafta çavdar benzer biçimde buğday ve arpaya göre yeni bir kültür bitkisidir. Yulafın Anadolu’da önceleri yabani ot olarak yeşil yem ve suni otlaklarda kullanılması ekimin artmasına niçin olmuştur.

Yulaf Balyası

Yulafın Önemi Nedir? 

Yulaf toprak seçiciliği çavdardan sonrasında minimum olan serin iklim tahıl cinsidir. Kafi nemi olan fukara topraklarda bile yetiştirilebilmektedir. Yulaf bataklık alanların ziraat arazisine çevrilmesinde kullanılabilecek bitkilerden biridir.

Ülkemiz tarımında yulafın oldukça eski bir yeri vardır. Selçuklu ve Osmanlılar yulaf yetiştiriciliğine büyük örutubet vermişlerdir. Kıtlık yıllarında yulaf Anadolu’da ekmeklik tahıl olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde yulaf ekim alanları 1960-65 yıllarına kadar sürekli artış göstermiş 400.000 ha ekim alanına ve 600.000 ton üretime ulaşılmıştır.

Yulaf ekim alanları ve üretim miktarları dünyada ve ülkemizde önemli bir azalma göstermiştir. Ülkemizde son yıllarda önemli bir değişim göstermemekle beraber 1960’lı yıllara göre azalmalar meydana gelmiştir. Ülkemizde en fazla yulaf üretimi Marmara Bölgemizde gerçekleşmektedir. Kocaeli ve Konya illerimizde yulaf üretim miktarı yüksek olup en fazla verim Yalova ilinde sağlanmaktadır.

Yulafın Nebat Özellikleri

Yulaf danesi tıpkı buğdayda olduğu benzer biçimde önce üç kökçük verir. Fakat kısa bir vakit sonrasında beş-altıya çıkar ve bundan kısa bir müddet sonrasında kaybolarak yerlerine toprak yüzüne yakın boğumlardan yeni kökler meydana gelir. Buğdaygiller içerisinde en kuvvetle kök sistemine haiz olan tahıl yulaftır. Çimlenme zamanında bile yeni kökler meydana geldiği benzer biçimde mevcut kökleri de hayatta kalır.

Yulafta köklerin çoğu toprağın 20-25 santimetre derinliğe yayılmıştır. Yulafta kök sisteminin güçlü olmasından ötürü toprakta mevcut gıda maddelerinden diğer buğdaygillere nazaran daha çok faydalanır.

Yulafın kardeşlenmesi orta derecelidir. Gövdesi averaj 70-80 santimetre kulakçığı yoktur.

Yulafta dane rengi beyaz ve grimsidir. Sarı boyu 20-23 mm kadardır. Bin dane ağırlığı 19-30 gr dır.

Hektolitresi 50-55 kilogram tartar kavuz nispeti %27-29 dur.

İklim ve Toprak İstekleri

Serin iklim tahılları içerisinde sıcaklığı 15 0C yi geçmeyen serin bir hava ve yüksek rutubet ister. 1 g. Kuru madde üretimi için tükettiği su miktarı 600 g. civarındadır. Senelik yağışı 700-800 mm olan yöreler yulaf tarımı için en uygundur.

Kurağa dayanıklı olmayan yulaf en düşük büyüme sıcaklığında uzun süre kalması gerekir.

Yüksek bir verim için toprakta nebat gıda maddelerinin yeterince bulunması gerekir. Killi-tınlı kumlu-bol humuslu topraklar kafi rutubet bulunursa yulaf yetiştiriciliği için uygundur. Yulaf toprak tuzluluğuna da oldukça dayanıklı bir bitkidir.

Yulaf Ekim Nöbeti

Yulaf bitkisinin kökleri toprakta güç eriyen fosforlu ve potasyumlu bileşikleri çözerek bu maddelerden kolayca yararlanabilmektedir. Güçlü kök sistemi ile yulaf toprakta fazla oranda organik madde bırakır. Bu yüzden iyi bir ekim nöbeti bitkisidir.

Yulaf karışık ekime de uygun bir bitkidir. Yonca ve üçgüllerle karışık olarak ekildiği vakit bu bitkileri güneşten koruyarak daha iyi gelişmelerini sağlar. Yulaf fiğ karışımları yem üretiminde (kuru ot yada silaj) önemli bir yere haizdir. Yulaf ek olarak yeşil gübre olarak da kullanılmaktadır.

Toprak Hazırlığı Bakım ve Gübreleme

Yulaf tarımında toprak işlemenin zamanı ve yöntemi; ön bitkiye yörenin yağış-sıcaklık ilişkilerine ve tarlanın otlanma durumuna göre değişmektedir.

Yulaf serin iklim tahılları içinde en çok su tüketen nebat olduğundan toprakta bolca su biriktirilmesi sağlanmalıdır.

Yulaf ekimi kuru ziraat alanlarında ekimi derin yapmak uygundur. Tohumluğun 1000 tane ağırlığı 25 g’ın altında olması istenmez. Dekara 17-18 kilogram tohum yeterlidir.

Yulafın ilk gelişme dönemi ve gıda maddesi alımı yavaştır. Gelişmenin başlangıcında yavaş olan azot alımı diğer yarısı başaklanmaya kadar verilmelidir.

Yulafın Hasat ve Harman

Yulaf tarımında en uygun hasat zamanının seçilmesi önemlidir. Kardeşlenme fazla olduğundan öteki serin iklim tahıllarına göre daha uzundur. Yulaf çoğu zaman ana saptaki tanelerin sarı olum ile tam olum içinde olduğu devrede biçilmelidir. Saplar hasat sonrasında tarlada 3-5 gün yeterince kurutulduktan sonrasında harman edilmelidir.

Harmandan sonrasında elde edilmiş taneler belli bir süre kurutulduktan sonrasında depolanmalıdır. Eğer yulaf kuru ot için yetiştirilmişse sarı olumdan birazcık önceki dönemde biçilmelidir. Kışlık yulaflar daha çok tane ve saman verimi sağlamaktadır.

Yulaf Balyası Tutarları 2021

22 Kilogram ile  30 Kilogram arası Yulaf Balyası 18 -25 TL arası satılmaktadır. 

Yulafın Değerlendirilmesi

Düşük üretim maliyeti ve tanelerinin gıda değerlerinin yüksek olması sebebiyle yulafın kahvaltılık olarak kullanımı ve evcil hayvanların beslenmesindeki önemi giderek artmaktadır. Yulafın başlıca kullanım alanları aşağıda özetlenmiştir.

Yulaf Balyası Fiyatları 2021
Yulaf Balyası Tutarları 2021

Hayvan Yemi

Yulaf öncelikli olarak hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Her türlü hayvan için çok iyi bir yem olan yulaf tanesi civciv ölümlerinin azalmasını sağlamaktadır.

Yulaf samanı organik ve mineral maddelerce buğday ve arpa samanından daha üstündür.

İnsan Gıdası

Yulaf insan beslenmesinde de kullanılmaktadır. Yulaf unu salça ve ekmek yapımında yulaf tanesi kullanılmaktadır.

Yulaf tanesinin protein demir ve kalsiyum içeriği yönünden varlıklı oluşu besleyici değerini artırmaktadır.

Yulafın Besin ve Tıpta Kullanımı 

Yulaf plastik maddelerin çözülmesinde ve dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 

Bu denli önemli bir nebat olan yulafın ülkemiz tarımında yeterince yer alamayışının başlıca sebepleri aşağıda özetlenmiştir.

Kışlık çeşitlerin üreticiye yeterince ulaştırılamaması; Türkiye’de güvenilir kışlık yulaf çeşitlerinin ekimi yalnız kıyı bölgelerimizde yapılabilmektedir. Bu bölgelerde ise yulaf öteki tarla bitkileri ile ekonomik olarak yarışamamaktadır. Aslolan tahıl ekim alanlarımız olan iç bölgelerimizde yetersiz yağış sebebiyle düşük verim sağlanmaktadır.

Yulaf ekim alanlarını genişletmek ve üretimi çoğaltmak için tescilli kışlık yulaf çeşitlerinin çiftçiye ulaştırılması gerekmektedir.

Yulaf Balyası Yulafın Hasat ve Harman Sorunları

Yulaf bitkisinin kardeşlenme yeteneği fazladır olumu geciktirir ve hasadı güçleştirir. Bitkideki salkım sayısının fazla olduğu durumlarda tanenin tümünün olumu için lüzumlu süre uzamaktadır. Çoğu zaman ana saptaki tanelerin sarı olum ile tam olumu arasındaki devrede yulaf biçilmelidir. Bu durumda biçilen saplar 2-3 gün kurutulduktan sonrasında harman yapılmalıdır.

Ekim Nöbetinde Yeterince Yer Alamaması:

Yulaf gelişmiş kök sistemi sebebiyle topraktaki gıda maddelerinden öteki tahıllara göre daha iyi yararlanır.

Yulafın toprak seçiciliği ve toprak reaksiyonuna duyarlılığı fazla değildir. Çok ağır ve havasız topraklarda yulaf yüzeye yakın kökler oluşturarak havalanmayı sağlar. Taban suyu yüksek arazilerde ekim nöbetine alınması ihtiyaç duyulan bir bitkidir.

Hem de toprak tuzluluğuna dayanıklı olması sebebiyle sulu ziraat alanlarında ekim nöbetinde yetiştirilebilecek başlıca tahıldır.

Yulaf ekim nöbetinde kullanılabilecek önemli bir nebat olmasına rağmen bugün hak ettiği yeri alamamıştır. Bunun sebebi sulu ziraat alanlarında yetiştirilen diğer bitkilerle ekonomik olarak rekabet edememesidir. Sulu ziraat alanlarında yetiştirilen yulafın veriminin yükseltilmesi ile bu rekabetin sağlayabileceği düşünülmektedir.

Yulaf Veriminin Düşük Oluması

Ülkemizde yulaf verimi dünya averajı civarında olmasına rağmen istenilen düzeyde değildir. Verimi çoğaltmak için; kuru ziraat alanlarında yetiştirme tekniklerinin kullanılması uygun çeşit ve iyi tohumluk kullanımının sağlanması gerekmektedir.

Yulaf hastalıkları nedir?

Yulaf hastalıkları verim ve kalite düşüşlerine niçin olmaktadır. Bu hastalıkların başında pas hastalıkları gelmektedir. Yulaf kara pası (Puccinia graminis avena Ericks) dayanıklı çeşit kullanılmalıdır.

Tüketimin Kafi Düzeyde Olmaması

Ülkemizde üretilen yulafın büyük bir kısmı hayvan yemi olarak tüketilmektedir. Hayvan beslenmesindeki sayısız yararları sebebiyle yulafın hayvan beslenmesinde daha da çok kullanılması gerekmektedir. Çünkü yulaf tanesinde bulunan avenin maddesinin koyun ve kuzuların beslenmesine uygun olması benzer biçimde sayısız yararları vardır.

Yulaf insan beslenmesi ve sağlığı açısından da önemli bir nebat olmasına rağmen bu önemi insanlarca yeterince bilinmemektedir. Bu önemin anlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top